HCG onderhandelings instituut HCG onderhandelings instituut HCG onderhandelings instituut

Teamonderhandelingen

Als men vanuit een team of delegatie onderhandelt, is een goede voorbereiding van het team belangrijk. Een goed team verschaft de teamleden niet alleen inhoudelijk de nodige ruggensteun maar kan ook tactisch/strategisch een waardevolle functie hebben.

Inhoud

U verkrijgt kennis en inzicht in de thema's die spelen in het onderhandelingsproces en de teamdynamiek. Verder ontvangt u tips en technieken die het team in staat stelt om het onderhandelingsproces effectief te beïnvloeden. Het team aan de onderhandelingstafel is zo sterk als haar individuele teamleden en hun onderlinge samenwerking. U leert verschillende stijlen te onderscheiden en op elkaar af te stemmen. Tevens verkrijgt u inzicht in de noodzakelijk afspraken op inhoudelijk, procedureel en samenwerkingsgebied. U leert uw eigen stijl en kwaliteiten in het team beter te benutten en komt gezamenlijk tot een succesvol functionerend onderhandelteam.

Programma

In het programma staat uw team en uw praktijk centraal. Het team doorloopt de verschillende fases van de onderhandeling. Alle inhoudelijke, procedurele en samenwerkingsaspecten worden gefaseerd behandeld. Korte theoretische inleidingen worden afgewisseld met praktijksimulaties. Continue feedback en reflectie op het teamfunctioneren staan daarbij centraal.

 • Bouwen aan een team
 • Persoonlijke stijlen van onderhandelen
 • Gedifferentieerd gebruik van meerdere teamstijlen
 • Samenstelling van onderhandelingsteams
 • Samenwerking binnen het team
 • Tactieken van onderhandelen
 • Omgaan met machts- en afhankelijkheidsrelaties
 • Beïnvloeden van het onderhandelingsklimaat
 • Verschillende teamrollen
 • Rollen van voorzitter, gespreksleider, woordvoerder, delegatievoorzitter
 • Flexibiliteit aanbrengen
 • Beïnvloeden van het inhoudelijke resultaat
 • Hanteren van impasses
 • De fasering van het onderhandelingsproces
 • Voorbereiden van onderhandelingen
 • Overkoepelend en integrerend model van onderhandelen

Duur

Dit programma betreft een maatwerk en incompany programma. Duur van de training wordt derhalve met u afgestemd

Locatie

In overleg

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.


E-mailen Facebook Twitter Linkedin Google Bookmarks

Training ‘De Dirty Tricks van het Onderhandelen’

Trainingsdata:

 • Geen data beschikbaar.


Meer informatie over deze trainingHCG