HCG onderhandelings instituut HCG onderhandelings instituut HCG onderhandelings instituut

CAO-onderhandelingen

Een collectieve arbeidsovereenkomst kent een maximale looptijd van 5 jaar. Aan het einde van deze looptijd wordt een CAO opnieuw voor een bepaalde tijd aangegaan en worden zowel aan de kant van de werkgevers als die van de werknemers voorstellen gedaan. Vervolgens wordt er over deze voorstellen onderhandeld. Zo'n onderhandeling kan relatief gemakkelijk verlopen, maar dikwijls is het een taai proces dat lang kan duren.

Leerdoel

Het verkrijgen van kennis en inzicht in onderhandelingstechnieken om het uiteindelijke resultaat gunstig te beïnvloeden.

Inhoud

Tijdens de training worden verschillende manieren van CAO-onderhandelingen onder de loep genomen. Er wordt hierbij gekeken naar machtsrelaties en naar diverse fases waarin een onderhandeling terecht kan komen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van voorbeelden uit de praktijk. Ook zullen verschillende situaties worden gesimuleerd om op interactieve wijze te oefenen met onderhandelen.

Programma

Dit betreft een incompany training. Duur en inhoud worden nader met u afgestemd. Er zijn diverse varianten mogelijk.

Gedurende deze training komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Omgaan met machts- en afhankelijkheidsrelaties
  • Beïnvloeden van stakeholders waaronder achterban, bonden, directie
  • Beïnvloeden van het onderhandelingsklimaat
  • Flexibiliteit aanbrengen
  • Beïnvloeden van resultaten
  • Hanteren van impasses
  • De faseringen van het onderhandelingsproces
  • Omgaan met (dreiging tot) stakingen

Locatie

In overleg

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.


E-mailen Facebook Twitter Linkedin Google Bookmarks

Training ‘De Dirty Tricks van het Onderhandelen’

Trainingsdata:

  • Geen data beschikbaar.


Meer informatie over deze trainingHCG